Werkwijze

De eerste afspraak is een kennis­makings­gesprek waarin we rustig de tijd nemen om elkaar te leren kennen. Daarnaast krijg je toelichting over een aantal praktische zaken betref­fende de begeleiding. Op jouw tempo bespreken we jouw hulpvraag en verwachtingen. Indien mogelijk formuleren we ook reeds de doel­stellingen van de begeleiding. Op het einde van het gesprek bekijken we samen of we de begeleiding verder­zetten, zonder enige ver­plichting.

Alle gesprekken duren tussen 45 minuten en één uur.
De duur en het precieze verloop van de begeleiding is afhankelijk van jouw hulpvraag. Mogelijk betrekken we ook jouw netwerk bij de begeleiding (bv. ouders, school, partner huisarts,..), maar dit gebeurt enkel met jouw toestemming. Moest er verdere of ge­speciali­seerdere hulp nodig zijn, zoeken we samen naar een gepaste door­verwijzing.

Als psycho­loog schrijf ik geen medicatie of afwezigheid­sattesten voor; indien nodig kan ik u door­verwijzen naar een arts.

+32 456 40 17 95sanne@k13.be