Over mij

Sanne Van Looveren

Als eerstelijns­psycholoog luister ik graag naar jouw ver­haal en ga ik samen met jou op zoek naar manieren om jouw klach­ten of bezorgd­heden te identificeren en ver­lichten. In een beperkt aantal sessies onder­zoeken we de samen­hang tussen het denken, voelen en doen en hoe we deze op een positieve manier kunnen beïnvloeden.

Ik werk vanuit een integratief kader en probeer steeds op zoek te gaan naar de aanpak die het meest aan­sluit bij wat voor jou het best werkt en aan­voelt. Hierbij hecht ik vooral belang aan een goede thera­peutische relatie en gebruik ik metho­dieken uit o.a. de cliënt­gerichte therapie en cogni­tieve gedrags­therapie.

Ik werkte reeds in ver­schil­lende contexten, zowel binnen onderwijs (vzw LEJO, CLB) als binnen de welzijns­sector (Wingerd­bloei, CGG). Sinds januari 2021 werk ik als zelf­standig psycho­loog in groeps­praktijk de Prikkel en in september 2022 startte ik ook in mijn eigen thuis­praktijk te Kollege­straat 13.

Sanne Van Looveren

Opleidingen

  • Master in de Schoolpsychologie (KU Leuven, 2014)
  • Master in de Klinische Psychologie (KU Leuven, 2016)
  • Supervisie, intervisie en coaching (2020-2021, AP Hogeschool)
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT) basis­op­leiding (2021, ACT Aca­demie)
  • Basisopleiding experiëntele- en ont­wik­kelings­gerichte psycho­therapie
    (2021-2022, School of Experiential-Dialectical Psycho­drama)
  • Postgraduaat Eerstelijn­psychologische Zorg (ELP-academie, sinds 2022)


Ik ben erkend door de Psych­ologen­com­missie (912127231) en beschik over een visum­nummer als klinisch psycho­loog bij het Agent­schap Zorg en Gezond­heid (312339).

Praktijkruimte in het centrum van Geel.
+32 456 40 17 95sanne@k13.be