Tarieven

Begeleidingen in het kader van laag­drempelige eerstelijns­psychologische zorg worden deels terug­betaald via het RIZIV. U hebt per jaar recht op een vast­gelegd aantal terug­betaalde sessies. Voor jongeren tussen 12 en 23 jaar zijn dit tien gesprekken; voor vol­wassenen vanaf 23 jaar geldt een maximum van acht gesprekken. Meer info over het eerstelijns­psychologisch traject vind je op de web­site van GGZ Kempen (voor vol­wassenen) en PANGG 0-18 (voor jongeren).

Het eerste gesprek is gratis. Daarna betaalt u 11 euro per gesprek (of 4 euro bij ver­hoogde te­gemoet­koming).

Voor gesprek­ken bui­ten het eerste­lijns­psycho­logisch tra­ject be­taalt u 65 euro.

Bij niet- of laattijdig (<24u) ver­wit­tigde afwezig­heid wordt een bedrag van 30 euro aan­ge­rekend.

Bij verdere vragen omtrent deze tarieven mag u mij altijd contacteren.

+32 456 40 17 95sanne@k13.be