Voor wie

Als eerstelijns­psycholoog geef ik advies en hulp aan jongeren, jong­volwassenen en vol­wassenen met milde of matig ernstige psychische klachten en afge­lijnde vragen rond mentaal welzijn waarmee we in een kort­durend traject aan de slag kunnen.

Veel voor­komende vragen en klach­ten waarmee je bij mij terecht kan: piekeren, stress, angst, zelf­beeld, zelf­vertrouwen, identiteit, rouw, depres­sieve klach­ten, relationele prob­lemen, asser­tiviteit, perfect­ionisme, slaap­problemen,…

Een complexe psychische/psychiatrische prob­lematiek of een crisis­situatie (bv. suïcide­risico) vraagt een meer ge­specia­liseerde aan­pak. Dit past niet bin­nen mijn aan­bod. Indien nodig kan ik samen met jou op zoek gaan naar een gepaste door­verwijzing.

+32 456 40 17 95sanne@k13.be